Mentorene på Bornholm

24.07.2017
Unge fra De 4 Årstiders mentoruddannelse deltog på sommerturen til Bornholm

På De 4 Årstiders sommertur til Bornholm i uge 28 var hele mentorholdet med. Mentorerne fik øvet sig i at lave gruppeøvelser og aktiviteter for turens yngre deltagere som aldersmæssigt er mellem 14 og 17 år.

De 4 Årstiders mentoruddannelse er frivillig for unge mellem 19 og 23 år og sammensat af 3 moduler af op til 5 måneders varighed. Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og mere praktiske øverum. Inden turen til Bornholm har det nuværende mentorhold som er på andet modul blandt modtaget undervisning i udviklingspsykologi, personlig økonomi, sociallovgivningen på børne- og ungeområdet og konflikthåndtering og de har øvet sig i, hvordan man har en konstruktiv samtale med andre unge.  Uddannelsens vekselvirkning betyder at mentorerne får styrket deres personlige kompetancer til at mestre deres eget liv samtidigt med at de får styrket deres sociale kompetancer, så de bedre kan fungere som rollemodeller og mentorer for andre unge.  På turen til Bornholm fik mentorerne således dels trænet deres sociale kompetancer ved at skulle facilitere forskellige aktiviteter for de andre unge, og derudover blev de også udfordret på et mere personligt plan ved at deltage på turens fysiske aktiviteter som klatring, rappelling og på Danmarks længste tovbane ved Opalsøen. Da hele mentorholdet deltog på turen, har den også fælles oplevelse ligeledes bidraget til at styrke fællesskabet i gruppen, hvilket er en fordel når mentorerne mødes til mere undervisning på uddannelsen efter sommerferien.