Cafe, værested og åben rådgivning

Torsdagscaféen er et tilbud for unge, der er tilknyttet De 4 Årstider. Det er også mulighed for at komme ind fra gaden og deltage i en torsdagscafé. 

Det er stedet, hvor de unge bl.a. mødes med venner fra tidligere ture og aktiviteter, som de har deltaget i. Der er mulighed for, at de unge kan have en gæst med, men ellers går en caféaften ud på, at vi hygger os, snakker, laver mad og spiser. For mange er det et frirum i hverdagen. 

Vores torsdagscafé er åben hver torsdag fra kl. 16.00 til kl. 21.00, ind i mellem er der aktiviteter ud af huset. 

Nye KRAM forløb

KRAM forløbet erstatter vores tidligere netværks- og aktivitetsgrupper. Forløbet varer 1 år og er målrettet unge som enten er eller har været anbragt eller som har udfordringer med mistrivsel i hverdagen som enten skyldes forældre eller skoleforhold. KRAM forløbet indebærer en weekendtur ca. hver 5. weekend, som er bygget op omkring forskellige aktiviteter og oplevelser i naturen. Vi har klatret, sejlet i kano, roet i kajak, gået efter kort og kompas, svømmet med delfiner, snorklet, besteget bjerge, sovet i bivuak og shelter, lavet mad over bål osv. Ud over aktiviteterne vil du møde andre unge i samme situation som dig. Flere af de unge i De 4 Årstider oplever at få tætte venskaber, da man oplever mange ting sammen. 

I forløbet er der desuden aktivitetsdage, hvor både familie samt de professionelle, der er i kontakt med den unge bliver inviteret. Aktivitetsdagene kan fx bruges til film- og billedfremvisning fra gruppenture samt evaluering af den unges udbytte af KRAM forløbet.

Efterværn

Som ung kan man komme i efterværn i ved De 4 Årstider. Så får man mulighed for at bo i en af vores hybler og får tilknyttet en fast voksen som kontaktperson.

Dem der bor i De 4 Årstiders regi, mødes og laver forskellige aktiviteter. Bl.a. fællesspisning og sociale og kulturelle aktiviteter, herunder rejser.

De 4 Årstider tilbyder fast kontaktperson til børn og unge fra 10 til 23 år, der har behov for ekstra voksenkontakt og støtte i hverdagen.

 

 

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvis du mangler nogle at tale med, kan du ringe eller skrive til vores åbne, anonyme rådgivning.