Til Samarbejdspartnere

Til sagsbehandlere og kommuner

Netværks- og aktivitshuset De 4 Årstider i Københavns Kommune er et tilbud til nuværende og tidligere anbragte børn og unge.

De 4 Årstider har til huse i en stor lejlighed i stueetagen i en almindelig beboelsesejendom i en livlig gade på Nørrebro i København. Der er graffiti på husets facade, som på så mange andre huse – og intet der specielt gør opmærksom på stedet. Ved dørtelefonen står der et lille skilt – som ved alle andre beboere – og så et lidt større, men diskret skilt på muren. Indenfor er der hyggeligt og hjemligt. Man kommer ind i en stor opholdsstue med mange og der er friske blomster, grønne planter og hyggebelysning.

De 4 Årstider et levende netværkshus med gruppeforløb for nogle aktuelt anbragte børn og unge. Der er åbent hus hver torsdag aften med fællesspisning, hygge og aktiviteter. Torsdagene fungerer tillige som åben rådgivning, hvor også anbragte eller tidligere anbragte unge med særlige problemer kan få hjælp og støtte i et kort eller længere forløb. Der er bomuligheder for unge i udslusning og efterværn med tilknyttet personlig støtte, aktiviteter, oplevelser, ture og løbende forskellige projekter. Dette inkluderer også musik og drama og anden formidling. De unge deltager ofte i formidlingen sammen med de ansatte.

De 4 Årstiders historie

De 4 Årstider startede som et pilotprojekt tilbage i 1995 på initiativ af tre børne- og ungdomskonsulenter, den nuværende leder Terese Mersebak (Socialcenter Ryvang), Karen Christensen (Socialcenter Blågård) og Jane Larsen (Socialcenter Vesterbro). De var alle ansat i hver sit socialcenter i Københavns Kommune med anbringelse og tilsyn af børn i familiepleje som opgave. Pilotprojektet blev udført som ulønnet frivilligt arbejde i tilslutning til deres daglige arbejdsopgaver. Fra 1997 til 1999 var De 4 Årstider et udviklingsprojekt støttet af Københavns Kommune og Socialministeriet (Storbypuljen).

Drivkraften bag udviklingsprojektet var bl.a. initiativtagernes oplevelse af, at man som børne- og ungdomskonsulent og tilsynsførende ikke havde mulighed for at lære det anbragte barn godt nok at kende, og at kontakt og relation var for spinkel. Samtidig oplevede de, at børnene ikke altid var i trivsel, og at de bar rundt på mange ubesvaret spørgsmål og ubearbejdede problemstillinger.

Iagttagelser, som blev ydligere bekræftet af den undersøgelse, der kom fra SFI i 1993 om tidligere anbragtes livsforløb, der gav et dystert billede af, at tidligere anbragte på stort set alle områder klarede sig dårligere end unge i almindelighed. Denne forskningsrapport var en yderligere anspore til at forsøge at gå nye veje i arbejdet med de anbragte børn.

Fra 1997 fik De 4 Årstider egne lokaler på den nuværende adresse i Guldbergsgade på Nørrebro.

 

Kontakt os og hør nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Relevante dokumenter