Metode

Læs om vores metode her

De 4 Årstiders metode hviler i høj grad på gruppeforløbet. Et gruppeforløb er som udgangspunkt et 2-årigt forløb, som tilknyttede Børn og unge tilbydes. En gruppe består af 8-12 unge. I forbindelse med gruppeforløbet deltager de unge i ture og aktiviteter, bearbejdning af livshistorier, poesiblad og meget mere.

2-årigt gruppeforløb:

Fase 1 : Start/nutid, varer ca. 3 mdr.
Fase 2 : Udvikling og bearbejdsning af fortid, varer ca. 1 år
Fase 3 : Fremtid, varer 6-9 mdr.
Aktiviteterne er en metode til at udvikle personlige færdigheder, især ved håndtering af udfordringer i naturen skabes lærerum og indsigt i egne kompetencer. Succesoplevelser skaber selvtillid og lysten til at lære styrkes (se evt. vores undervisningsbøger samt vores rapport). Dette skal på langt sigt være med til at skabe selvtillid, selvsikkerhed, følelsesmæssig intelligens og meget andet hos den unge. De unge skal have en vis modenhed/alder for at kunne indgå i gruppen og i aktiviteterne. De voksne deltager i aktiviteterne på lige fod med de unge. Der afsættes 6-8 weekender til aktiviteter om året.

Vi arbejder på et systemisk grundlag med anvendt viden fra forskellige dele af psykologien.
Vi arbejder socialpædagogisk med vægten lagt på at møde de unge i såkaldt ”fælles tredje”.
Vi bygger mere specifikt på gruppepsykologisk viden, meget konkret omsat via socialt gruppearbejdes metode (Ken Heap), som flere af medarbejderne har gennemgået efteruddannelse i, og som giver værktøjer og teknikker til arbejdet med at udnytte en gruppes potentiale. Mere konkret arbejder vi med teambuilding, og der arbejdes ud fra netværksteori. Endelig arbejdes der med livshistorie ud fra den teori og de værktøjer, der er udviklet på det felt.

Vi har også fundet inspiration i De 7 intelligenser (Howard Gardners 7 intelligenser), som fortæller noget om menneskers forskellige potentialer og måder at indlære på.

Vores medarbejdere har gennemgået efteruddannelse i miljøterapi og familieterapi.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.