De unge

Læs om vores brugere her

De 4 Årstiders målgruppe er anbragte eller tidligere anbragte børn og unge mellem 10 og 22 år.

Gennem de seneste år er antallet af henvendelser i De 4 Årstider forøget såvel i rådgivningen som i værestedet. Bl.a. viser vores ydelsesregistrering, at antallet af besøgende i vores Torsdagscafé er steget fra 794 om året i 2007 til 1041 om året i 2008 og 1054 om året i 2009. De 4 Årstider får flere henvendelser fra specielt to grupper af unge:

Unge som har været igennem brud i deres plejeforhold samt unge, som i plejeforholdet eller på institutionen oplever så store problemer, at de ikke længere ønsker at være der. De søger væk fra de voksne og de regler og rammer, de har levet under. En stor del af disse unge anbringes i selvstændig bolig eller står uden bolig og trives ikke.
 Den anden gruppe udgøres af unge, som er udskrevet fra efterværn eller som ikke har været indskrevet i efterværn og står i en begyndende voksentilværelse med massive psykosociale, eksistentielle problemer.
Begge grupper af unge oplever blandt andet at have problemer i forhold til:

Ensomhed og manglende eller negativt netværk
Ingen stabil familie eller anden voksenkontakt
Har utilstrækkelige praktiske færdigheder ift. at mestre deres hverdag og sociale situation
Mangler rollemodeller og praktisk støtte fra omgivelserne
Er uafklarede om egne ressourcer og muligheder
Har et lavt selvværd
Begyndende hashmisbrug og kriminalitet
Selvdestruktiv adfærd
Kan ikke passe skolegang og arbejde
Dårlige boligforhold
Økonomiske problemer
En stor del af disse unge udvikler aggression og vrede eller manglende livslyst, angst og depression. De er bange for ikke at kunne indfri de krav, der stilles i uddannelsessystemet og har opgivet at kæmpe for en bedre fremtid.

Det er forskelligt, hvad de unge får ud af at komme i De 4 Årstider. Nogle kommer for at få et socialt netværk med andre nuværende eller tidligere anbragte unge, mens andre har det hyggeligt og trygt med at komme og bruge stedet som et åndehul i hverdagen. Og nogle bruger tiden om torsdagen til at spørge de voksne og de andre unge til råds om forskellige problemstillinger. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.