De 4 Årstider er flyttet!

De 4 Årstider er blevet lagt sammen med Pigegruppen og Vilde Liv, og er derfor flyttet til Haderslevgade 19-21, 1671 København V.

Velkommen til De 4 Årstider

De 4 Årstider er et sted for børn og unge, som er eller har været anbragt udenfor eget hjem.

De 4 Årstider startede som et projekt under Socialministeriet og Københavns Kommune og er nu et kommunalt tilbud til alle børn og unge i København.

Vi tilbyder:

  • Værested med spisning, fælles aktiviteter og rådgivning
  • Åben, anonym telefonrådgivning
  • Samtale- og aktivitetsforløb i gruppe
  • Anbringelse i egen bolig med tilknyttet kontaktperson
  • Efterværn i forbindelse med udslusning fra plejefamilie eller døgninstitution
  • Kontaktpersonordning for børn og unge

Kontakt os på telefon: 20 99 86 39 eller på mail: ez44@sof.kk.dk.

Om os

Læs mere om De 4 Årstider

Stedet

Læs om stedet

Metode

Læs om vores metode her

De ansatte

Læs om medarbejderne på De 4 Årstider her

De unge

Læs om vores brugere her

Mentorerne

Læs om mentorerne på De 4 Årstider her